Antik Mısır’da Tanrılar, Öte Dünya ve Din

102,00

Açıklama

Antik Mısır Medeniyeti, merkez noktasını tanrılarının ve hiyerogliflerle mezar süslemelerinde ayrıntısını gözler önüne serdikleri öte dünya tasvirlerinin oluşturduğu, kendilerine mahsus ama dünyada iz bırakmış dini bir sistem meydana getirmiştir. Bu dini, Tanrı inancı, ölüm-öte dünya telakkileri ve bunların etkisinde gelişen ritüeller olarak tanımlamak mümkündür. Mısır dininin dinsel metinlerine ve konunun ana kaynaklarına inerek titizlikle hazırladığımız çalışmamızda bu dinin tüm temel kavramları rafine şekilde yer almaktadır. Bu kitabı okurken yaratılış mitleri eşliğinde Mısır’ın Tanrılarına ve Tanrılar Panteonu’nun yapısına; Mısırlıların tanrı, ölüm-öte dünya tasavvurlarına; mumyalama-ağız açma ritüellerinden geçerek ruhu tartılan ölülerin Tanrılar Mahkemesi’nde yaptığı Olumsuz İtiraflarına ve Duat Alemi’nde Ra’nın kayığını izleyen ölülere eşlik edecek; Ölüler Kitabı, Piramit Metinleri, Tabut Metinleri gibi öte dünya literatürüne ve öte dünya evleri olan Mısır Tapınaklarının ve mezarlarının niteliklerine vâkıf olacaksınız. Devamında Tanrı ve öte dünya inancının Mısır’ın tarihine yayılışına; Hanedanlık Öncesi, Eski, Orta, Yeni İmparatorluk Dönemleri’ne; Akhenaton, Tutankhamun ve Ramsesler Dönemi’ne dair genel bilgiler edineceksiniz.

Ek bilgi

Yazar

Meryem Karagülle Çifçi

ISBN

9786057263643

Sayfa Sayısı

176

Tür

Araştırma